Rusça Konuşan Ülkeler

Cagridilokulu

Günümüzde bile birçok kişi tarafından kullanılan Rusça, genel anlamda büyük öneme sahip bir dildir.Ayrıca Rusça, Birleşmiş Milletler’deki altı  dilden biri olarak biliniyor. Aynı zamanda Rusça sadece Rusya’da değil birçok Orta Asya ülkesinde de konuşulmaya devam ediyor.Rusça Slav dillerinden biri olarak bilinir.

Dünya genelinde bakıldığında Rusça dilini 158 milyon kişi kullanıyor. Rusça dili diğer dillerden farklı olarak Kiril alfabesi kullanıyor. Bunun sebebi Latin harflerinin ifade etmeye yeterli olmadığının düşünülmesidir.Ayrıca Rusça Slav dillerinin en popüleridir.Teknolojik gelişmeler sayesinde Rusça konuşan  ülkelerin sayısı da gittikçe artmaya devam ediyor.Rusya’nın kalabalık bir nüfusu vardır.

Rusça Birleşmiş  Milletlerin 6. Dili olarak biliniyor. Rusça dili konuşan ülkeler, Amerika, Rusya, Belarus, Kazakistan,  Ukrayna’dır. BM, WHO, NASA, GUAM, SCO ve CIS gibi bazı uluslararası kuruluşlar da Rusça’yı resmi dillerinden biri olarak kullanmaya devam ediyor.
Rusça Konuşulan Ülke Sıralaması

 • Ülke                          Rusça Konuşan Kişi Sayısı
 • Rusya                                          137.500.000
 • Kazakistan                                   16.910.000
 • Ukrayna                                        8.330.000
 • Kırgızistan                                    2.500.000
 • İsrail                                             1.500.000
 • Belarus                                        1.305.400
 • Amerika Birleşik Devletleri           854.955
 • Letonya                                        729.120
 • Estonya                                       399.840
 • Litvanya                                       143.600
 • Moldova                                       94.133

Rusça konuşan ülkeler için tabloya baktığımızda Rusya’dan sonra Kazakistan, Ukrayna gibi ülkelerde de oldukça fazla Rusça konuşan kişi olduğunu görmemiz mümkün.

Dünyada Rusça Konuşan Ülkeler

Rusça konuşan ülkeler şunlardır:

 • RUSYA
  Rusça konuşan ülkelerden olan Rusya listenin en başında bulunuyor. 
 • KAZAKİSTAN
  İki dilli bir ülke olan Kazakistan ilk dil olarak Kazakça konuşurkn ikinci dil olarak Rusça kullanıyor.
 • UKRAYNA
  Ukrayna da Ukraynacayı kullanıyor. Bunun yanında Rusça da konuşulan diller arasında bulunuyor.
 • KIRGIZİSTAN
  Resmi dili Kırgızca olan Kırgızistan da Kırgızcanın yanında Rusça da kullanılıyor.
 • İSRAİL
  Nüfusun büyük çoğunluğu İbranice konuşuyor. Ancak ülkede konuşulan dillerin arasında Rusça da bulunuyor. 
 • BELARUS
  Ülke nüfusunun %72’si Rusça konuşuyor. Sadece %11.9’u Belarusça konuşuyor.
 • TACİKİSTAN
  Tacikçenin yanında bazı etnik gruplar aralarında anlaşabilmek için Rusçayı kullanıyor. 
 • LETONYA
  Sovyet dönemin etkisi sebebinden ötürü nüfusun büyük çoğunluğu Rusça da biliyor. 
 • ESTONYA
  Sovyetler Dönemi’nde okullarda zorunlu olarak Rusça öğretilmesinden dolayı ülkede Rusça konuşan büyük bir kitle de bulunuyor. 
 • LİTVANYA
  Ülkenin resmî dili Litvancadır ancak Rusça’da konuşuluyor.
 • MOLDOVA
  Resmi dil olarak Romence kullanan Moldova’da Rusça büyük bir önem taşıyor.
 • AZERBAYCAN
  Nüfusun yüzde 94’ü Azeri Türkçesi konuşuyor.Rusça da konuşulan diller arasında bulunuyor.
 • MOĞOLİSTAN
  Moğolistan’da Moğolca konuşuluyor ancak birçok insan Rusça’da biliyor.
 • GÜRCİSTAN
  Gürcistan’da resmi dil olarak Gürcüce kullanılıyor.Sovyetler Birliği dönemi etkilerinden dolayı da Rusça’da konuşuluyor.
 • POLONYA
  Eski zamanlardaki Sovyet baskıları nedeninden yaşlı nüfusun çoğunluğu Rusçayı kullanıyor.

Rusça Konuşan Ülkeler Haritası

Rusça konuşan ülkeler için şunları söyleyebiliriz.

 • RUSYA
  Rusya’nın tek ulusal resmi dili Rusçadır.
 • KAZAKİSTAN
  Kazakistan nüfusunun yüzde 65’i Kazakça konuşuyor. İkinci resmi dil olarak da Rusça kullanılıyor.
 • UKRAYNA
  Büyük askeri güce sahip Ukrayna da Ukraynacanın yanında Rusça da kullanılıyor.
 • KIRGIZİSTAN
  Günümüzdeki yedi bağımsız devletten biri olan Kırgızistan da Kırgızcanın yanında Rusça da kullanılıyor.
 • İSRAİL
  Yahudi çoğunluklu olan İsrail İbranice dilinin yanında Rusça konuşanlar da bulunuyor.
 • BELARUS
  Doğu Avrupa’da bulunan eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Belarus’un çoğunluğu Rusça konuşuyor.
 •  TACİKİSTAN
  Tacikçenin yanında Rusça dili de kullanılıyor.
 • LETONYA
  Letonya’da resmi dil olarak Letonca konuşuluyor bunun yanında büyük çoğunluk Rusça da biliyor. 
 • ESTONYA
  Resmi dili Estonca olan ülkede Fince de konuşuluyor.Rusça konuşan geniş bir kesim de bulunuyor.
 • LİTVANYA
  Litvanya’da yabancı dil bilen insan sayısı oldukça fazladır.En çok konuşulan yabancı dillerden biri de Rusçadır.
 • MOLDOVA
  Resmi dili Romence.Aynı zamanda Rusça, Ukraynaca ve Gagavuzca da konuşuluyor.
 • AZERBAYCAN
  Resmi dil olarak Azeri Türkçesini kullanıyor.Rusça da konuşulan diller arasında. 
 • MOĞOLİSTAN
  Moğolca konuşuluyor.Sovyetler Birliği ile ilişkilerde bulundukları için birçok insan Rusça da biliyor.
 • GÜRCİSTAN
  Gürcücenin yanı sıra,ikinci dil olarak Rusça kullanılıyor.
 • POLONYA
  Resmi dili Lehçe.Yaşlı nüfusun çoğunluğu iletişim dili olarak Rusçayı kullanıyor. 

Rusça Konuşan Ülkeler Hangileridir ?

Rusça dili konuşan ülkeler, Amerika, Rusya, Belarus, Kazakistan, Ukrayna’dır.

Rusça’yı Sadece Rusya Mı Konuşur ?

Hayır, Rusça’yı konuşan 5 ülke daha vardır.

Call Now Button
Ortadogulular İngilizcekursu Tuncsuditol Palmahukuk Ceyhunguvel Naciözkan Hakanmert Mervekolman Prodor MustafaKök Kayakocvib